FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:27:14
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๑๕ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

          แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๑ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๐.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๔๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๕๖.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.วังเลา ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุธรรม พรหมรอด)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพงษ์ พงศ์พ้นภัย)        

         - บ.ท่าเลา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิน กดชนูด)

         - บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

๔. จากแผ่นดินไหว ๕.๙ ประเทศตุรกี ตาย ๓ คน เจ็บ ๑๐๐ คน

         -จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ๕.๙ ริกเตอร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี วานนี้ เวลา ๒๐.๑๕ น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช ตรงกับเวลา ๐๓.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองซีมาฟ จังหวัดกูตาห์ยา
ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงอังการา ประมาณ ๓๑๐ กิโลเมตร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย๓ คน
และบาดเจ็บอีกเกือบ ๑๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีอาคารพังถล่มบางส่วนและมัสยิดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหาย
(ที่มา
: ผู้จัดการออนไลน์)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel