ค้นหา
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
อบต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์_อากาศร้อน มีแดด เมฆครึ้ม ไม่มีฝน

วันที่ 24 พ.ค. 2554 14:58:34
 
อบต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์_อากาศร้อน มีแดด เมฆครึ้ม ไม่มีฝน_นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th