FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:00:51
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ได้รับแจ้งจากนายอนุวัฒน์ ฉิมมี ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บางหิน จ.ระนอง ว่า เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๔๕ เกิดรอยแยกบริเวณพื้นที่สวนปาล์มของ นายอุทิศ ชูมี เลขที่ ๒๔๕ ม.๓ ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จากการประสานข้อมูลเบื้ยงต้นของทธ. คาดสาเหตุเกิดจากการเลื่อนไหลของชั้นดิน ที่มีลักษณะของดินคืบบริเวณลาดเขา
ทำให้เกิดรอยแยกในชั้นดิน ประกอบกับในระยะ ๒-๓ วันก่อนเกิดเหตุมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำฝนไหลซึม
ไปสะสมยังรอยแยก ต่อมาเมื่อมีการเลื่อนไหลของชั้นดิน ไปบีบน้ำในรอยแยกทำให้น้ำพุ่งกระฉูดขึ้นมา ดังข่าว
ที่ปรากฏ

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๕ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๒๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมพาดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่ง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆ

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.แมด จ.อำนาจเจริญ ๗๕.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.ตาดสาน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญเกื้อ โกษาจันทร์)

         - บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเอกชัย จันทเสน)

         - บ.สำโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุญหาญ จ.ศรีษะเกษ วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญชิต พรหมนาน)

         - บ.แก้งเรืองพัฒน์ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ท้องฟ้าแจ่มใส (นายคำไหล สีสันต์)

         - บ.เหนือคลอง ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายนิยม งามเจริญ)

         - บ.วัดป่า ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ อากาศแจ่มใส (นายยงยุทธ สอนจิ๋ว)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel