กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งกวาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_ช่วงเที่ยงมีฝน ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว แต่ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 14:32:43
 
บ.โป่งกวาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_ช่วงเที่ยงมีฝน ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว แต่ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่_นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS