กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แข้ด่อน ม.1 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. มีฝนตกหนักมาก ขณะนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 18:21:15
 
บ.แข้ด่อน ม.1 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. มีฝนตกหนักมาก ขณะนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายชู พรชู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS