กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากแคลง ม.15 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_ขณะนี้ท้องฟ้าสว่าง ไม่มีเมฆฝน ช่วงบ่ายมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 20:01:05
 
บ.ปากแคลง ม.15 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_ขณะนี้ท้องฟ้าสว่าง ไม่มีเมฆฝน ช่วงบ่ายมีฝนตกเล็กน้อย_นายวิเซษฐ์ คงอินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS