กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาดสาน ม.5 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_ฝนตกเมื่อคืนตกปานกลางเช้านี้ท้องฟ้ายังครึ้มอยู่วัดปริมาณน้ำฝนได้45มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:19:57
 
บ.ตาดสาน ม.5 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_ฝนตกเมื่อคืนตกปานกลางเช้านี้ท้องฟ้ายังครึ้มอยู่วัดปริมาณน้ำฝนได้45มม._คุณบุญเกื้อ โกษจันทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS