กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังกกแก้ว ม.9 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ฝนตกช่วง23น.ถึงเที่ยงคืนตกปานกลางเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนเล็กน้อยวัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:42:47
 
บ.วังกกแก้ว ม.9 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ฝนตกช่วง23น.ถึงเที่ยงคืนตกปานกลางเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนเล็กน้อยวัดปริมาณน้ำฝนได้30มม._คุณพาท ขวัญแจ่ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS