FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:43
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๗ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๗.๔ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๒.๓๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NIAS REGION, INDONESIA
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าว
มีฝนตกชุกหนาแน่นโดยมีฝนตกหนัก กับลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน
ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนกระจาย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ๖๘.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.หนองเปน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายธีระพล แสดศรี)

         - บ.แม่คะเนย ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางจุรีรัตน์ ทวีกาญจน์)

         - บ.ตาดสาน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายบุญเกื้อ โกษาจันทร์)

         - บ.แก้งเรืองพัฒน์ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

         - บ.เหนือคลอง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอุษา ภิญโญ )

๔. น้ำป่าไหลท่วม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

         - (วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๔) เนื่องจากเกิดฝนตกหนักจึงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเนินเขาลาดชัน
ส่งผลให้น้ำไหลจากเนินเขาลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว และเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอ
ชุมพวงกำลังเร่งทำการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว (ที่มา
: ข่าว ๓)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel