FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:30:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๙ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ บนบก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๓๐ น.
ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ ประเทศพม่า ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ๑๕ กิโลเมตร เครือข่ายทธ.ในพื้นที่
อ.แม่สาย รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
: กรมอุตุนิยมวิทยา)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมกำลังปานกลางที่พาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เริ่มมีกำลังอ่อนลง
แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักในระยะ ๑-๒ วันนี้ สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มขึ้น

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ๙๕.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.ปางงุ้น ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายแท่ง ไทยใหม่)

         - บ.นาเวียง ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายบุญชวน พรหมศรี)

         - บ.ตาดสาน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายบุญเกื้อ โกษาจันทร์)

         - บ.ร้องกอก ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมหวัง อินแผง)

         - บ.โนน ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประทุม จีนสีนำ)

๔. ฝายกั้นน้ำภูตะวัน จ.นครราชสีมา แตกน้ำท่วมบ้านเรือน กว่า ๕๐ หลังคาเรือน

         - เกิดเหตุฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ภูตะวันรีสอร์ต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๐๒.๐๐ น.
ที่ผ่านมา จนถึงประมาณ ๐๕.๐๐ น. ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาในฝายกั้นน้ำภูตะวัน และทำให้ฝายกั้นน้ำแตก น้ำป่าบวกกับน้ำในฝายกั้นน้ำไหลลงมาท่วม หมู่บ้านกะจะ หมู่บ้านคุรุ ซ.๕ และหมู่บ้าน มอดินแดง ระดับน้ำท่วมสูงระดับอก มีบ้านเรือนประชาชนกว่า ๕๐ หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ขณะนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่
อยู่ระหว่างเข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว (ที่มา
: ข่าว INN)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel