FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:43
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
IZU ISLANDS, JAPAN REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น
ทำให้ด้านรับลมมรสุมหรือด้านตะวันตกของประเทศและชายฝั่งภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.พังงา ๕๘.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

         - บ.เล็ดตอก ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๙๘ มม. (นายสุขวสันต์ ประคองใจ)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

         - บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

         - บ.น้ำพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพงษ์ พิมเสน)

         - บ.คลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสันทัด คงทวี)       

๔. อินโดนีเซียติดป้ายเตือนภัยก๊าซพิษจากภูเขาไฟทิมบัง

         - เจ้าหน้าที่ทางการจังหวัดชวา ติดป้ายเตือนบริเวณพื้นที่รอบภูเขาไฟทิมบัง โดยระบุให้นักท่องเที่ยว
และประชาชนระมัดระวังภัยจากก๊าซพิษ หลังภูเขาไฟทิมบังได้ปะทุลาวาขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พร้อมทั้งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่รัศมี ๑ กิโลเมตร รอบภูเขาไฟดังกล่าวด้วย
(ที่มา
: สำนักข่าวไทย)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel