FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:00:22
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๙.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ด้านรับลมมรสุมหรือด้านตะวันตกของประเทศ และภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับ ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.สกลนคร ๙๙.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

         - บ.ชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายไพรัตน์ อ่อนแตง)

         - บ.ศรีบุญเรือง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายทองดี บุบผาชาติ)

         - บ.ลำปริง ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญชู ใจแข็ง)

         - บ.ยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวินัย เพ่งพิศ)

         - บ.เขาน้อย ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศิริชัย สุทธิรักษ์)

         - บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายลิขิต หัสคุณ)

         - บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายวันโน แก้วอ่อน)

         - บ.แก้งเรืองพัฒน์ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายคำไหล สีสันต์)

         - บ.ราชดำริ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายหนูอร เชื้อนาหว้า)

         - บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายบุญโฮม จำปานิล)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel