กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่จะเรา ม.1 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:53:39
 
บ.แม่จะเรา ม.1 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม._นายชีวัน ปิ่นพา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS