กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:30:33
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๕ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๕.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๑๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป และฝนตกหนักบางพื้นที่

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ๑๓๒.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

          - บ.ขุนช้างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายจุมพล ยั่งยืนกูล)

         - บ.ดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายขจร ประเสริฐศรี)

         - บ.บารมีศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอุทร มีศรี)

         - บ.เชียงแสน ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายรัศ เสือน้อย)

         - บ.หนองแดน ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประยงค์ เจริญจิตร)

๔. ภูเขาไฟชิลี ปะทุจนต้องอพยพประชาชนครั้งใหญ่

- ภูเขาไฟปัวอวยทางใต้ของชิลีปะทุขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ ๕๐ ปี ในวันเสาร์ (๔ มิ.ย.๕๔) ส่งกลุ่มควันพวยพุ่งเป็นทางยาวขึ้นสู่ท้องฟ้า สำนักธรณีวิทยาและเหมืองแห่งชาติ รายงานว่า แรงปะทุทำให้เกิดก๊าซพุ่งขึ้นไปเป็นทางยาว ๑๐ กิโลเมตร หลังจากมีประกาศเตือนภูเขาไฟเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน เจ้าหน้าที่แคว้นโลสริโอส กล่าวว่า มีไฟและกลุ่มควันปะทุขึ้นมาจนได้กลิ่นกำมะถันฉุนมาก ก่อนหน้านี้รัฐบาลสั่งให้อพยพประชาชน ๖๐๐ คน แต่ต่อมาเพิ่มเป็น ๓,๕๐๐ คน เพื่อให้ย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมประกาศเตือนภัยสีแดง ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดในพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่ต้องปิดพรมแดนระหว่างอาร์เจนตินากับชิลีท่ามกลางเถ้าถ่านที่ตกลงมาโปรยปรายเหมือนหิมะ ทำให้ทั้งเมืองกลายเป็นสีเทา เจ้าหน้าที่ชิลีแนะนำให้ประชาชนอยู่แต่ภายในที่พัก และปิดประตู หน้าต่างเพื่อป้องกันไม่ให้เถ้าถ่านปลิวเข้ามา และต้องปิดสนามบินท้องถิ่นด้วย (ที่มา : สำนักข่าวไทย)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS