กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาตั้ง ม.4 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_ช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย วัดน้ำฝนได้ 40 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:06:30
 
บ.ผาตั้ง ม.4 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_ช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย วัดน้ำฝนได้ 40 มม._นายสำราญไทยโท
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS