กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยสุเทพ ม.9 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้มีหมอกหนา ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 45 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:38:43
 
บ.ดอยสุเทพ ม.9 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้มีหมอกหนา ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 45 มม. คุณขจร ประเสริฐศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS