FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

วันที่ 11 มิ.ย. 2554 10:30:59
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ทั่วทุกภาคยังมีฝนกระจายถึง
เกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศจีนตอนใต้ควรตรวจสอบสภาพอากาศ
ก่อนออกเดินทางเนื่องจากมี พายุโซนร้อน
“สาลิกา” (SARIKA) อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว      

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.มะนัง จ.สตูล ๗๓.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

- บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายบัญชา อินทร์พรหม)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

          - บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.แม่นางขาว จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.บางปรุเหนือ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสุเชาว์ ศรีดง)

- บ.ผังปาล์ม ๗ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสุรินทร์ ปรีดาพา)

๔. เฮอริเคนลูกแรกในมหาสมุทรแปซิฟิก ลดความรุนแรงลงมาแล้ว

          - สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐ รายงานเมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น.ที่ผ่านมา ว่าพายุเอเดรียน
เคลื่อนตัวด้วยความเร็ว ๑๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปทางทิศตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากชายฝั่งของเมืองคาโบ คอร์เรียนเตส ทางตะวันตกของเม็กซิโก ประมาณ ๖๒๕ กิโลเมตร และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงมาอีก
ใน ๔๘ ชั่วโมง ข้างหน้า ก่อนหน้านี้พายุเฮอริเคนเอเดรียน มีความรุนแรงอยู่ในระดับ ๔ จาก ๕ ระดับ แต่ไม่ได้สร้างความวิตกมากนักเนื่องจากอยู่ไกลจากเม็กซิโก อิทธิพลของลมพายุเพียงแต่ทำให้เกิดคลื่นลมแรงที่ชายฝั่งเท่านั้น(ที่มา
: สำนักข่าวไทย)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel