FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

วันที่ 13 มิ.ย. 2554 09:22:58
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๓ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๐

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๙.๔ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๒๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักได้บางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ๓๘.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.วังยาว ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสหาก โต๊ะเหม)

- บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

- บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางจิตติมา ช่วยแก้ว)

- บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายศุภโชค หมุนมิตร)

- บ.ตะปงล่าง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายบุญช่วย เขานุกูล)

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสง่า คำซอน)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประวิส อักษรเนียม)

ย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel