FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

วันที่ 15 มิ.ย. 2554 09:43:49
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- จากเหตุการณ์พบน้ำร้อนขึ้นจากใต้ดินในลำน้ำชี บริเวณบ้านพลวง ม.๖ ต.คอโด อ.เมือง จ.สุรินทร์       ทธ. ได้จัดส่งนายทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการธรณีพิบัติภัย เข้าตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดแล้ว

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๐

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๓.๕ ริกเตอร์ บนบก เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๕๒ น.          ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ ชายแดน-พม่า อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ กรมอุทกศาสตร์)

๒. สภาพอากาศ

                - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมในทะเล มีกำลังแรง โดยเฉพาะทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๒-๔ เมตร และอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา อนึ่ง ร่องมรสุมพาดผ่านทางด้านตะวันออกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้บริเวณแนวร่องมรสุมและด้านรับลมมรสุมในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่ง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เขาสมิง จ.ตราด ๘๒.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

- ฐานเฝ้าระวังที่ ๒ (อ่าวจอม) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสิทธิพงศ์ นาคพัฒ)

- ฐานเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

- บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายป๋วย บุญทะสม)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประยูร แสนโต)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel