FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

วันที่ 16 มิ.ย. 2554 09:32:38
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๑.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับทะเลมีคลื่นสูง โดยเฉพาะทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๒-๔ เมตร

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เกาะกูด จ.ตราด ๙๙.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

- บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๒๐๐ มม. (นายสุรชัย สกุลเหลืองคราม)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๘๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ไหล่ท่า ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสีมา พุ่มพวงฟู)

- บ.ชมพูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางเรียม ลี้ทน)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางสีพิน คำนารักษ์)

- บ.รักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประสงค์ อารมณ์ชื่น)

๔. "ลำปาง"ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือดินโคลนถล่มซ้ำซาก

          - นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดลำปางได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่มของจังหวัดลำปางขึ้น ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เพราะช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้ง ๑๓ อำเภอของจังหวัดลำปาง มักจะเกิดภัยทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งมักจะเกิดความรุนแรงขึ้นเกือบทุกปี (ที่มา : คมชัดลึก)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel