กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกอยู่ วัดน้ำฝนในช่วงเช้าได้ 52 มม. ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วัน (12-16 มิ.ย. 54) วัดได้ 222 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:50:25
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS