กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ้านโคกเจียก ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 14:45:43
 
บ.บ้านโคกเจียก ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_คุณ สมคิด สมทรง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS