กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตรอกนองกลาง ม.3 ต.ตอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกหนักปานกลาง วัดน้ำฝนได้ 45 มม. มีฝนตกหนักสลับเบาติดต่อกันมา 3-4 วันแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 13:03:32
 
บ.ตรอกนองกลาง ม.3 ต.ตอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกหนักปานกลาง วัดน้ำฝนได้ 45 มม. มีฝนตกหนักสลับเบาติดต่อกันมา 3-4 วันแล้ว_นายประสูติ จิตวิสุทธิ์ศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS