FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:24
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๒๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
FIJI REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนชุกหนาแน่น โดยเฉพาะในด้านรับลมมรสุมของภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้
ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ๙๓.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

- บ.หนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดน้ำฝนได้ ๑๑๕ มม. (นายธนกร จิตต์งามขำ)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

- บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสนิท หัสคุณ)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจำเริญ เพชรสุวรรณ์)

๔. สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

            - เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง (หมู่ ๒
, ,, ๘ และ ๙)
และจังหวัดตราด
เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ๓ อำเภอ ๖ ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองตราด อำเภอบ่อไร่ (ตำบล
บ่อพลอย และนนทรีย์) และอำเภอเขาสมิง (ตำบลสะตอ ประณีต วังตะเคียน และทุ่งนนทรี)
(ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel