กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองสะแก ม.10 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์_มีฝนตกเล็กน้อยสลับตกหนัก และตกเป็นช่วงๆ ติดต่อกันมา 3-4 วัน ระดับน้ำในคลองสูงเพิ่มมากขึ้น ใกล้จะเอ่อล้นแล้ว วันนี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 14:38:31
 
บ.หนองสะแก ม.10 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์_มีฝนตกเล็กน้อยสลับตกหนัก และตกเป็นช่วงๆ ติดต่อกันมา 3-4 วัน ระดับน้ำในคลองสูงเพิ่มมากขึ้น ใกล้จะเอ่อล้นแล้ว วันนี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายสายัณห์ ศรีเดือน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS