FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:33
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๑ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนกระจาย ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านของจังหวัดจันทบุรี และตราด ยังคงระมัดระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ๑๐๓.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบรรจงจิต เอื้อยตะ)

- บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายภิรมย์ แย้มสวน)

๔. ดินไหวมณฑลยูนาน บาดเจ็บอย่างน้อย ๒ คน

            - วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๑๗.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหว ขนาด ๕.๓ ริกเตอร์
ที่ระดับความลึก ๔๐ กิโลเมตร โดยจุดศูนย์กลางแรงสั่นสะเทือนอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศพม่ากับ ประเทศจีน ห่างจากเมืองเตงชองของจีนไปประมาณ ๒,๕๐๐ กม. ทั้งนี้ สำนักงานกิจการพลเรือนของมณฑล ยูนนาน รายงานว่า มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย ๒ คน และบ้านเรือนเสียหายหลายหลังคาเรือน (ที่มา
: ไอเอ็นเอ็นออนไลน์)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel