FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:09
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๓ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๕๔.๓ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
FIJI REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
ทำให้ทั่วประเทศมีฝนเป็นแห่งๆถึงกระจาย ส่วน พายุโซนร้อน
“ไหหม่า”(Haima) ในทะเลจีนใต้ตอนบน
กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเหนือเกาะไหหลำ ทางตอนใต้ของประเทศจีนในวันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ๕๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายธิเบก เทพศิริ)

- บ.ทับขนอน ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายจารึก ปาลคะเชนทร์)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสนิท หัสคุณ)

- บ.บูเก็ตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายรอดีน สัสดี)

๔. แผ่นดินไหวนอกชายฝั่งฮอนชู ขนาด ๖.๗ ริกเตอร์ ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

      ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

            - วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๔.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๖.๗ ริกเตอร์
ศูนย์กลางลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิก ๓๒ กิโลเมตร  ห่างจากเมืองฮาจิโนเฮ ในจังหวัดอาโอโมริไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ๘๘ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือราว ๕๒๔ กิโลเมตร เบื้องต้นยังไม่มีรายงาน
ความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยสึนามิ และมีการอพยพประชาชนราว
,๐๐๐ คน ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งแล้ว (ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์)
 

      ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel