FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๙/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 16:00:10
 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๙/๒๕๕๔

ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก หนองคาย เลย และจังหวัดอุดรธานี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย อำเภอบ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ ท่าวังผา เมืองน่าน เวียงสา จังหวัดน่าน อำเภอเมือง ปง เชียงคำ จังหวัดพะเยา อำเภอแม่จัน เชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอฟากท่า ท่าปลา ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “ไหหม่า” (Haima) ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง และในบางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน และเปิดไซเรนแจ้งสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

เวลา ๑๖.๐๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel