FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:46:18
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วานนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทธ.ได้ออกระกาศเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ฉบับที่ ๙/๒๕๕๔ ในพื้นที่จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก หนองคาย เลย และจังหวัดอุดรธานี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๖ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๖๙.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
MYANMAR ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. พายุดีเปรสชั่น “ไหหม่า” (Haima) บริเวณประเทศลาว ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความ   กดอากาศต่ำแล้ว และคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณจังหวัดน่านในวันนี้ ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ในระยะ ๑-๒ วันนี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และหนองคาย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.แม่จริม จ.น่าน ๑๙๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

- บ.แม่ลาว ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นายปรีชา หน่อแนว)

- บ.แฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายเอกสิทธิ์ มีสุข)

- บ.ปางผักหม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายถวิล บุญชืน)

- บ.น้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน วัดน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายจิตร วงศ์ก๋า)

- บ.แสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นายพีระ เลอเลิศวิจิตร)

- บ.สันเก้ากอม ต.สันเก้ากอม อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายสีพิน ดำนาลักษณ์)

- บ.สันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายถวิล ใจธรรม)

- บ.ใหม่เจริญ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายสมหมาย น้อยกอ)

- บ.ฮอก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.เจื้อง ต.สังคม อ.แก้งไก่ จ.หนองคาย วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายจันตรี แสงตะวัน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

- บ.เพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายหนูพร บุญหา)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel