กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แกลง ม.10 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนช่วงเช้าได้ 65 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 15:20:36
 
บ.แกลง ม.10 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนช่วงเช้าได้ 65 มม. คุณสนิท หัสคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS