กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อสี่เหลี่ยม ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง_วันนี้มีฝนตกปรอยๆ ตั้งแต่ช่วงเช้า ฝนหยุดตกเวลา 16.00 น. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 18:06:56
 
บ.บ่อสี่เหลี่ยม ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง_วันนี้มีฝนตกปรอยๆ ตั้งแต่ช่วงเช้า ฝนหยุดตกเวลา 16.00 น. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายวัฒนา แซ่ฟุ้ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS