กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าเปา ม.6 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_วันนี้ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ ช่วงบ่ายถึงขณะนี้ไม่มีฝนตก แต่ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 19:54:58
 
บ.ป่าเปา ม.6 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_วันนี้ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ ช่วงบ่ายถึงขณะนี้ไม่มีฝนตก แต่ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่_นายกองแก้ว วิชัยรัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS