FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:04
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี  

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๘ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๓๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย นครนายก จันทบุรี และตราด

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ๑๕๑.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ปริมาณน้ำฝนสะสม ๕ วัน วัดได้ ๕๔๘.๖ มม. (จนท.อุทยานฯ)

- บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๓๕ มม. (นายชุมพร ศรีแก่นจันทร์)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นางทองหล่อ ตรีวงษ์)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายชรินทร์ ใจงาม)

- บ.ห้วยเดื่อ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอินสอน กองอริน)

๔. ปิดอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน เนื่องจากดินถล่ม ทำให้ถนนขาดกว่า ๑๐๐ เมตร

- จากเหตุการณ์พายุดีเปรสชั่นไหหม่าพัดผ่านเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือ ทำให้เกิดฝนตกหนักมากตั้งแต่วันที่         ๒๕-๒๖ มิ.ย. ๕๔ โดยเฉพาะจังหวัดน่าน สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง ๓๐๕ มม. ทำให้เกิดดินถล่มบริเวณเส้นทาง   อ.ปัว- อ.บ่อเกลือ สาย ๑๒๕๖ หลักกิโลเมตรที่ ๒๒-๒๓ และถนนขาดเป็นระยะกว่า ๑๐๐ เมตร ทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และอุทยานดอยภูคาจึงประกาศปิดใช้บริการ (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel