FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:15
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี  

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๙ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๓

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๒๕.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๒.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
FLORES REGION, INDONESIA
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทย
มีฝนกระจาย และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านรับลมมรสุมของภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ๑๑๕.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)

- บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชุมพร ศรีแก่นจันทร์)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสง่า บัวผุด)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายลำพัน พรมท่อน)

๔. น้ำไหลเข้าท่วมอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

- สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดแพร่ ล่าสุดเช้าวันนี้ พบว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมระลอกแรก ที่วัดระดับจาก
ศูนย์อุทกห้วยสัก อ.สอง ถึงเขตอำเภอเมืองแพร่ วัดระดับได้ ๘
.๑๐ เมตร ทำให้น้ำได้ไหลท่วมบ้านร้องขี้ปลา
ต.ป่าแมต อ.เมือง และบ้านดอนมูล ต.ทุ่งกวาว สูง ๗๐ ซม.-๑
 ม. และยังมีดินทรุดตัวที่หน้าศูนย์อุทกภัยวิทยาบ้านน้ำโค้ง ทำให้ป้ายบอกระดับน้ำทรุดตัวพังลงมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แจ้งเตือนประชาชนได้เตรียมพร้อมรับกับน้ำในแม่น้ำน้ำยมขึ้นสูงอีกระลอก ซึ่งรุนแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
(ที่มา: ข่าว ๓)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel