FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี  

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๓๐ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๔

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๐.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๒๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
EASTERN HONSHU, JAPAN
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทย
มีฝนกระจาย และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านรับลมมรสุมของภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ จ.นครนายก ๑๐๐.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.จปร. ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธรรมจักร เพชรนคร)

- บ.วังประจันใต้ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอารีย์ บูอีตำ)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.นากระชาย ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายชลอ แซ่ลี้)

- บ.โนนอุดม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญมี ผงธุลี)

๔. น้ำท่วมจังหวัดน่านยังวิกฤติ ประชาชนเดือดร้อนหนัก

- สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน ล่าสุดน้ำยังคงท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสา โดยได้ขยายวงกว้างไปใน ๗ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลไหล่น่าน ขึ่ง ตาลชุม น้ำปั้ว กลางเวียง ส้านนาหนองใหม่ และตำบลนาเหลือง รวมถึงเขตเทศบาลเวียงสา มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ๓๘ หมู่บ้าน โดยนายนราธิป พรหมพฤกษ์ นายอำเภอเวียงสา แจ้งว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสาถือว่าหนัก เนื่องจากน้ำจากแม่น้ำน่าน และแม่น้ำว้า ที่ได้ไหลมาบรรจบกันที่อำเภอเวียงสา จนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนน้ำที่ท่วมตัวเมืองน่าน ขณะนี้เริ่มลดลงแล้ว (ที่มา: ไอเอ็นเอ็น)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel