FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:14
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี  

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑ ก.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๑.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๔๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น.วันนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมีกำลังแรง
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ
และภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก จันทบุรี มีปริมาณฝนมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาภูพาน
ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ราบลุ่มบริเวณดังกล่าว
ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ จ.หนองคาย ๒๓๑.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

- บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนสะสมได้ ๘๐ มม. (นางบรรจงจิต เอื้อยตะ)

- บ.หนองแปน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายธีระพล แสดศรี)

- บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

- บ.ทุ่งกบิล ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสัมฤทธิ์ บริบูรณ์)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายศรีคำเตือน พรชู)

- บ.นางิ้ว ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนิราศ วิเศษศิลป์)

- บ.ปลวกงาม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชวน ผสม)

- บ.จำปานวง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางเฉลียว วงศ์ม่า)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel