กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เพิ่ม ม.2 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 17:56:03
 
บ.เพิ่ม ม.2 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_คุณ สมยง ยาแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS