FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:30:04
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี  

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒ ก.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๓ ก.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๔๙.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๒.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - หย่อมความกดอากาศที่ต่ำปกคลุมประเทศลาว และเวียดนามตอนบนมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนาแน่น
และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจาก
ฝนที่ตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ จ.ปัตตานี ๘๖.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

- บ.ศาลาสังกะสี ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมยศ นาครัตน์)

- บ.วังเลา ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุธรรม พรหมรอด)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจิรศักดิ์ บัวอยู่)

- บ.ทุ่งตาแก้ว ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายนิคม กระต่ายเทศ)

- บ.สวนส้ม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญธรรม สมมิตร)

- บ.นอกท่า ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเมตตา อนุพันธ์)

- บ.เขาจันทร์ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประทีป บุญชู)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel