กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งพระ หมู่ 2 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 20:09:28
 
บ.ทุ่งพระ หมู่ 2 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว_คุณ ไพวรรณ พุดขุนทด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS