FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:38
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี  

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๖ ก.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๗ ก.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๗.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๒.๐๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
KERMADEC ISLANDS REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ จ.จันทบุรี ๔๗.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

- บ.แถวคลอง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมบูรณ์ เวชกรรม)

- บ.ทุ่งว่านเหลือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวินัย ฉิมกลีบ)

- บ.ซึ้งบน ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางกำยาน ขัตวงศ์ )

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินท์ จ.พัทลุง ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

- บ.คันไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบู้ นิปะสิกิ)

- บ.เหนือคลอง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (อุษา ภิญโญ)

. ยกเลิกเตือนภัยสึนามินิวซีแลนด์-ตองกา หลังแผ่นดินไหว ๗.๖ ริกเตอร์

- เวลา ๐๒.๐๓ น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๗.๖ ริกเตอร์ นอกชายฝั่งทางเกาะเคอร์มาเดก
ที่ระดับความลึก ๒๐ กิโลเมตร จากผิวโลก
ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกออกประกาศเตือนสึนามิ เนื่องจากอาจเกิดคลื่นสึนามิ ซัดเข้าชายฝั่งต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะเราอูล หนึ่งในหมู่เกาะ
เคอร์มาเดก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนิวซีแลนด์ ไปทางตะวันออก ๒๑๑ กิโลเมตร ต่อมาศูนย์เตือนภัย
สึนามิแปซิฟิกได้ยกเลิกประกาศเตือนภัย โดยระบุว่า ไม่พบคลื่นสึนามิในพื้นที่ชายฝั่งต่างๆ ในแปซิฟิก  
แต่ทั้งนี้บางพื้นที่อาจมีปัญหากับเรื่องของระดับน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (ที่มา
:ผู้จัดการออนไลน์ )
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel