FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คำข่า หมู่ 11 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว

วันที่ 8 ก.ค. 2554 17:26:01
 
บ.คำข่า หมู่ 11 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว_คุณ แสวง แก้วโรจน์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel