FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นาเรือสันทรา หมู่ 9 ต.แมานาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเย็น มีลมกันโชกแรง

วันที่ 8 ก.ค. 2554 19:27:35
 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel