FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันมะนะ ม.6 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_มีฝนตกปรอยๆ ช่วงเวลา 16.00 น. ขณะนี้ท้องฟ้าเปิดแล้ว

วันที่ 9 ก.ค. 2554 17:46:03
 
บ.สันมะนะ ม.6 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_มีฝนตกปรอยๆ ช่วงเวลา 16.00 น. ขณะนี้ท้องฟ้าเปิดแล้ว_นายสิงห์ทอง จันต๊ะมา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel