FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:30:25
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี  

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ ก.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐ ก.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๔

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๗๒.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
MYANMAR โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจาก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา)

๒. สภาพอากาศ

                - หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ทั่วประเทศจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝน
ตกหนัก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ จ.ขอนแก่น ๙๓.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.สองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอำนวย นิยมสุข)

- บ.นาบอน ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายบุญถ้วน เนตรภักดี)

- บ.โนนคอม ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสาวบัวเย็น นวนมา)

- บ.บางริ้น ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทรงภพ แซ่เตียว)

๔. แผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่น ๗.๐ ริกเตอร์ ประกาศเตือนสึนามิ ๓ จังหวัด

         - วันที่ ๑๐ ก.ค.๕๔ เวลา ๐๗.๕๗ น.(ตามเวลาประเทศไทย) สำนักธรณีวิทยาสหรัฐฯ แจ้งว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับรุนแรง ๗.๐ ริกเตอร์ บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น
โดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากจังหวัดอิวาเตะ ไปทางตะวันออก ราว ๒๓๙ กิโลเมตร หรือห่างจากจังหวัดฟุกุชิมา
ไปทางตะวันออก ราว ๒๕๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ สำนักธรณีวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศเตือนภัยสึนามิ
ในจังหวัดอิวาเตะ
, มิยางิ และฟุกุชิมาแล้ว (ที่มา:ไทยรัฐออนไลน์)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel