FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:52
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี  

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๙ ก.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง
ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ เป็นแห่งๆ ถึงกระจาย สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศ ก่อนออกเดินทางด้วย เนื่องจากพายุไต้ฝุ่น
”หมาง้อน” อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ จ.นครนายก ๖๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

- บ.ชมพูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางเรียม ลี้ทน)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอิจ กิ่งสุรา)

- บ.เนินสว่าง ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางใหม่ กาเหว่า)

- บ.วังหัวดอย ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพุฒ อินทร์ถา)

- บ.แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอินทวน ซื่องาม)

- บ.ดอนเพชร ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายเซน สืบพันธ์)

๔. จังหวัดพิษณุโลก ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขัง สูงกว่า ๕๐ เซนติเมตร

- เมื่อคืนที่ผ่านมา (๑๘ ก.ค.๕๔) มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้เช้าวันนี้ถนนหลายสายในจังหวัดพิษณุโลก มีน้ำท่วมขังสูงกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยเฉพาะถนนบริเวณหลังสนามกีฬากลางจังหวัด ที่เป็นศูนย์รวมหน่วยราชการและสถานศึกษา มีน้ำท่วมขังยาวกว่า ๓๐๐ เมตร ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศไว้ว่า
จะมีฝนฟ้าคะนองกระจาย อย่างไรก็ตามคาดว่า ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จะเริ่มลดลง และปริมาณน้ำที่ท่วมขัง
ในพื้นที่ทางการเกษตร จะลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ (ที่มา
: INN)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel