กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าไร่ดินแดง ม.7 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก_ฝนตกในช่วงเช้า สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 17:56:01
 
บ.ป่าไร่ดินแดง ม.7 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก_ฝนตกในช่วงเช้า สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว วัดปริมาณน้ำฝนในช่วงเช้าได้ 10 มม._คุณ สุรัตน์ ขวัญแก้วนางกรอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS