กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หมองวา ม.6 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก_สภาพอากาศในขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่ปรอยๆเล็กน้อย ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 17:58:09
 
บ.หมองวา ม.6 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก_สภาพอากาศในขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่ปรอยๆเล็กน้อย ท้องฟ้ามืดครึ้ม_คุณ ปรีดี เลิศวิภา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS