FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต_มีฝนตกเล็กน้อยสลับตกปรอยๆ เป็นช่วงๆ ต่อเนื่องมาจากกลางคืน ขณะนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ อยู่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม

วันที่ 25 ก.ค. 2554 09:29:20
 
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต_มีฝนตกเล็กน้อยสลับตกปรอยๆ เป็นช่วงๆ ต่อเนื่องมาจากกลางคืน ขณะนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ อยู่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม_รุ่ง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel