FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่กรณ์ หมู่ 1 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน จากเหตุแผ่นดินไหว 3.1 R ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ไม่สารถรับรู้ได้

วันที่ 25 ก.ค. 2554 18:36:25
 
บ.แม่กรณ์ หมู่ 1 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน จากเหตุแผ่นดินไหว 3.1 R ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ไม่สารถรับรู้ได้_คุณ มานิตย์ ไชยชมภู
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel