FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นางแลใน ม.7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย_จากแผ่นดินไหว 3.1 ริกเตอร์ บริเวณ ต.ท่าสาย ประชาชนในพื้นที่ ต.นางแล ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันที่ 25 ก.ค. 2554 19:12:26
 
บ.นางแลใน ม.7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย_จากแผ่นดินไหว 3.1 ริกเตอร์ บริเวณ ต.ท่าสาย ประชาชนในพื้นที่ ต.นางแล ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายศรีเดช หน่อแก้ว
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel